Tân Phát giới thiệu hệ thống sản phẩm phần mềm điều khiển cân điện tử, các hệ thống trạm cân. Phầm mềm điều khiển, giám sát, lưu trữ hệ thống dữ liệu cân trong thời gian tốt nhất.

Phần mềm cân đóng bao

Cân đóng bao là sản phẩm, hệ thống định lượng phối liệu phức tạp hàng đầu trong các sản phẩm định lượng hiện nay. Nó cần quản lý, giám sát nhiều luồng thông tin hơn một sản phẩm cân tĩnh.

Phần mềm cân ô tô điện tử

Nếu không có phần mềm giám sát cân thì trạm cân ô tô điện tử sẽ hiển thị số cân đơn thuần. Việc lưu trữ dự liệu, nhập xuất ra văn bản giấy tờ, phiếu cân tất cả đều cần qua phần mềm và được giám sát bằng phần mềm cân. Ngoài các chức nang lưu trữ, quản lý số cân đơn thuần thì với những yêu cầu riêng thì công ty Tân Phát sẽ phát triển thêm các ứng dụng kết nối khác. Cá ứng dụng được yêu cầu nhiều nhất vẫn là có kết nối camera, đọc biển số xe, giám sát dữ liệu từ xa..

Phần mềm cân băng tải.

Tương tự với cân đóng bao, đây là hệ thống cân với nhiều thành phần, hoạt động liên tục. Với mỗi thành phần băng tải là một thành phần cân, hoạt động riêng biệt, ở đó cần có chương trình giám sát. điều khiển riêng biệt. Vì vậy với hệ thống định lượng bắt buộc cần có phần mềm trên máy tính. Với hơn 10 năm trong ngành sản xuất hệ thống định lượng, chúng tôi hiểu và nắm rõ nhất việc hoạt động của hệ thống ra sao mà từ đ có thể cung cấp ra phần mềm phù hợp nhất cho từng hệ thống khác nhau.

Phần mềm cân sàn điện tử

Nó thuộc vào dòng các sản phẩm nhỏ, viếc có hay không có phần mềm là phụ thuộc vào yêu cầu từ phía khách hàng. Và với các chức năng phần mềm cũng đơn giản chủ yêu là lưu, xuất quản lý dữ liệu số cân.

Ngoài các sản phẩm trên ra thì chúng tôi còn có các hệ thống phần mềm cho các ứng dụng cân điện tử khác.

Danh sách phần mềm điều khiển

Sắp xếp theo: